Bli medlem

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

BLIV MEDLEM


Nordisk Forening for Leksikografi er åben for alle med interesse for ordbøger og opslagsværker. Et medlemskab af foreningen giver mange fordele:


  • Du får adgang til et stort netværk af kolleger i hele det nordiske område som deler din interesse for leksikografi.
  • Du modtager gratis det årlige nummer af foreningens tidsskrift LexicoNordica.
  • Du kan deltage til reduceret pris i foreningens konferencer som afholdes hvert andet år.
  • Du får ret til at stemme på foreningens generalforsamling og derved mulighed for at påvirke foreningens udvikling. Generalforsamlinger afholdes hvert andet år i forbindelse med de nordiske konferencer i leksikografi.
  • Du kan bidrage til foreningens årlige symposier om et bestemt leksikografisk tema.


Hvad koster det at blive medlem?

Kontingentet er på 200 NOK eller et beløb i anden valuta som svarer til dette. Kontingentet for studerende er 150 NOK eller tilsvarende beløb.


Hvordan bliver jeg medlem?

Det kan ske på to måder.


1. Du kan sende beløbet direkte til foreningens sekretariat:

                             

Foreningens bankkonto i Oslo er: 60110548268

Fra udlandet: Bankkonto (IBAN): NO8960110548268

BIC: NDEANOKK Nordea Bank Norge ASA, Pb. 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo


2.Du kan sende beløbet til den lokale repræsentant for NFL i dit land eller til den nationale leksikografiske forening. Herunder kan du se nærmere oplysninger for de enkelte lande.


Hvis du har spørgsmål i forbindelse med medlemskab, kan du skrive til nordisk.lexikografi@gmail.com.


Danmark:

160 DKK (studerende: 120)

Bankkonto: reg.nr.: 1551 kontonr.: 1391968

Kontakt: Leksikografer i Danmark (LEDA)


Færøerne:

160 DKK (studerende: 120)

Bankkonto: 9870-436.209.9

Kontakt: Norðurlendskt felag fyri Orðabókagerð


Finland:

22 EUR (studerende: 16)

Bankkonto: Danske Bank, kontonummer FI08 8000 1370 8446 81; SWIFT-BIC: DABAFIHH

Kontakt: Leksikografian Pohjoismainen Yhdistys/Nordiska föreningen för lexikografi


Norge:

200 NOK (studerende: 150)

Bankkonto: 60110548268

Kontakt: Nordisk forening for leksikografi


Sverige:

200 SEK (studerende: 150)

Konto: cl.nr. 6692 k.nr. 553 560 468

Kontakt: Håkan Jansson (c/o NFL)


Island:

3000 ISK (studerende: 2250)

Konto: 0137 05 065658

Kontakt: Halldóra Jónsdóttir (c/o NFL)