Konferenser

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

KONFERENCER


Siden 1991 har NFL afholdt konferencer om leksikografi i Norden.Kommende konference


Den 16:e konferensen om lexikografi i Norden blir ett samarrangemang mellan Nordiska föreningen för lexikografi och Svenska Akademiens ordboksredaktioner i Göteborg och Lund.


Konferensen äger rum i Lund 19-21 maj 2021, med en föregående mottagning på SAOB-redaktionen under kvällen 18 maj.


Temat för konferensen är: lexikografiska utmaningar.  • Konferensens hemsida hittar du här.
Tidligere konferencer


15:e konferensen om lexikografi i Norden arrangerades på Helsingfors universitet den 4−7 juni 2019. Temat var: Ordböcker − av vem, för vem och varför? En temasektion hölls också om etymologiska nätresurser.


Nytt för året var att plenarföreläsningarna streamades. De finns tillgängliga nedan.


Konferensen anordnades av Institutet för de inhemska språken i samarbete med Helsingfors universitet och Nordiska föreningen för lexikografi. Konferensen och den efterföljande konferensrapporten fick stöd av Nordplus, Svenska Litteratursällskapet i Finland och Vetenskapliga samfundens delegation.


14. Konference om Leksikografi i Norden afholdtes i Reykjavík 30. maj −2. juni 2017. Konferencen havde både en tematisk og en ikke-tematisk del. Temaet var: Ordbøger og sproglige resurser.

Konferencen og den efterfølgende publicering af konferencerapporten i serien Nordiske Studier i Leksikografi er støttet af Nordplus Nordiske Sprog.

 

13. Konference om Leksikografi i Norden afholdtes i København 19.-22. maj 2015 og blev arrangeret af Ømålsordbogen, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet i samarbejde med Nordisk Forening for Leksikografi.


Konferencen samlede deltagere fra alle områder af leksikografien og tilgrænsende discipliner fra hele Norden, og som noget nyt havde konferencen denne gang også et tema: Den digitale ordbogsbruger. Konferencerapporten er tilgængelig online her.


Resultaterne fra tidligere afholdte konferencer er publiceret i Nordiske Studier i Leksikografi og kan læses online: Oslo 2013Lund 2011Tammerfors 2009Akureyri 2007Sønderborg 2005Volda 2003Tórshavn 2001Göteborg 1999Esbo/Helsingfors 1997Reykjavík 1995København 1993Oslo 1991.