Skicka in abstract

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI


Skicka in abstract


Vill du hålla ett föredrag eller en posterpresentation under konferensen?


Anmälan av abstract öppnar i oktober 2020


Max antal ord: 300 (exklusive referenser).


Sektionsföredragen kommer att vara 20 minuter långa följt av 5 minuter för frågor och diskussion. Vi välkomnar föredrag och postrar i anslutning till temat, men också andra ämnen som rör lexikografi i teori och praktik är välkomna.


Observera att ett urval av anmälda bidrag eventuellt kan komma att bli nödvändigt.

Besked om antagning av inlägg meddelas senast 15 februari 2021.


< Tillbaka

Frågor om konferensen skickas till: NFL2021@saob.se