Konferens Lund 2021

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

Den 16:e konferensen om lexikografi i Norden


Lund 1921 maj 2021Inbjudan


Välkommen till den 16:e konferensen om lexikografi i Norden som är ett samarrangemang mellan Nordiska föreningen för lexikografi och Svenska Akademiens ordboksredaktioner i Göteborg och Lund.


Konferensen äger rum i Lund, Sverige, 1921 maj 2021.


Temat är: lexikografiska utmaningar.


Kvällen före konferensen, tisdag 18 maj, anordnas en mottagning vid SAOB-redaktionen i Lund. Skicka in abstract


Vill du hålla ett föredrag eller en posterpresentation under konferensen? Anmälan av abstract öppnar i oktober 2020.


Läs mer här.

Frågor om konferensen skickas till: NFL2021@saob.se