Utskick

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

Utskick 1 – maj 2020Bästa kollegor!


Den 19–21 maj 2021 hålls den 16:e konferensen om lexikografi i Norden.


Temat för konferensen är lexikografiska utmaningar. Vi välkomnar sektionsföredrag och postrar i anslutning till temat, men även andra ämnen som rör lexikografi i teori och praktik är välkomna. Efter konferensen kommer alla att erbjudas att skicka in ett skriftligt bidrag som efter en granskningsprocess kan publiceras i Nordiska studier i lexikografi i samarbete med Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning.


Konferensens tre plenarföredragshållare är Dirk Geeraerts (KU Leuven), Lisa Holm (Lunds universitet), samt Caroline Müller-Spitzer (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim).


Konferensen hålls vid Lunds universitet i centrala Lund, och är ett samarrangemang mellan Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund och Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.


Kvällen före konferensen, dvs. tisdag 18 maj, anordnas en mottagning vid SAOB-redaktionen i Lund. Mer information om detta evenemang kommer i nästa utskick. Konferensmiddagen på torsdag kväll hålls i centrala Lund. Konferensen avslutas tidigt på eftermiddagen fredag 21 maj.


Vi har inte förbokat några konferenshotell, men det finns ett stort urval av övernattningsmöjligheter i olika prisklasser i centrum av Lund. Boka gärna boende i god tid eftersom efterfrågan på logi i Lund är stor.


Vi ber härmed alla intresserade forskare och lexikografer att notera ovanstående datum, och sprid gärna informationen till andra som kan vara intresserade. Observera också att den som inte är uppsatt på sändlistan men vill bli det kan skicka ett mejl om detta till konferenskommittén.


Välkomna till Lund!


Å arrangörskommitténs vägnar

Pär Nilsson, SAOB-redaktionen

 

 


Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta oss via konferensens e-postadress: NFL2021@saob.se

SAOB-redaktionens hus

Palaestra et Odeum, Lunds universitet

Viktiga datum


  • Maj 2020 – utskick 1
  • Oktober 2020 – utskick 2, anmälan av abstract öppnar
  • December 2020 – anmälan av abstract stänger
  • Februari 2021 – besked om antaget föredrag
  • Mars 2021 – utskick 3, sista datum för anmälan och betalning av konferensavgift
  • 19–21 maj 2021 – den 16:e konferensen om lexikografi i Norden
  • September 2021 – sista datum för inlämning av bidrag till konferensvolymen< Tillbaka


Frågor om konferensen skickas till: NFL2021@saob.se