Skicka in abstract


Skicka in abstract


Vill du hålla ett föredrag eller en posterpresentation under konferensen?


Anmälan av abstract öppnar i september 2021


Max antal ord: 300 (exklusive referenser).


Sektionsföredragen kommer att vara 20 minuter långa följt av 5 minuter för frågor och diskussion. Vi välkomnar föredrag och postrar i anslutning till temat, men också andra ämnen som rör lexikografi i teori och praktik är välkomna.


Observera att ett urval av anmälda bidrag eventuellt kan komma att bli nödvändigt.

Besked om antagning av inlägg meddelas i december 2021 el. januari 2022.


< Tillbaka