Skicka in abstract


Skicka in abstract - förlängd tidsfrist


Vill du hålla ett föredrag eller en posterpresentation under konferensen?


Nu har anmälan av abstract öppnatVi inbjuder alla intresserade att anmäla sektionsföredrag eller poster till konferensen genom att sända in abstract. Vi välkomnar bidrag i anslutning till temat, men också om andra ämnen som rör lexikografi i teori och praktik.

 

Föredragen kommer att vara 20 minuter långa följt av 5 minuter för frågor och diskussion.

 

Sänd ditt abstract (max 300 ord exklusive referenser) i både Word-format (el. motsv.) och i PDF-format, i teckensnittet Times New Roman i 12 punkters storlek. Skicka in ditt abstract senast den 14 november 2021 till adressen NFL2022@saob.se. Skriv "abstract" i ämnesraden. OBS. Tidsfristen för anmälan av abstract har förlängts. Nytt sista datum är 1 december 2021

 

Ange i dokumentet om du avser att hålla sektionsföredrag eller presentera en poster. Uppge ditt namn, bidragets titel, din mejladress, samt i tillämpliga fall vilken institution du tillhör. Ange även några nyckelord (max 5 st.).

 

Observera att ett urval av anmälda bidrag eventuellt kan komma att bli nödvändigt.

 

Besked om antagning av inlägg meddelas i december 2021 el. januari 2022.


På grund av orsaker som har att göra med pandemin dröjer besked om antagning till februari 2022.< Tillbaka