Symposier

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

Symposier


Siden 1994 har NFL afholdt årlige symposier med et udvalgt leksikografisk tema. Redigerede bidrag fra symposiet udgives i foreningens tidsskrift LexicoNordica.

 

Kommande symposium


Nästa NFL-symposium äger rum 20-22 februari 2020 på Lysebu i Oslo. Temat är: kontroversiella ord i nordiska ordböcker.

 

Programmet kan du läsa här.

 

Föredragshållarna levererar skriftliga artiklar med utgångspunkt i föredragen. Artiklarna fackgranskas inför publicering i nr 27 av tidskriften LexicoNordica.


Tidligere afholdte symposier


26. LexicoNordica-symposiet hölls den 10-12 januari 2019 på Lysebu i Oslo. Temat var: nordiska ordböcker med två eller flera språk. Skrivna versioner av föredragen kommer (efter fackgranskning) att publiceras i nummer 26 av tidskriften LexicoNordica. Läs programmet här.

25. LexicoNordica-symposium: Fackspråk i nordiska ordböcker. Symposiet blev afholdt på Schæffergården (uden for København) 11.-13. januar 2018. Læs programmet her. Skrivna versioner av föredragen publicerades i nummer 25 av tidskriften LexicoNordica. Symposiet og den efterfølgende publicering af LexicoNordica er støttet af Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid.

24. LexicoNordica-symposium afholdtes 26.-28. januar 2017 på Schæffergården i København. Temaet var: Navne i nordiske ordbøger. Se programmet her. Foredragene er publiceret i bind 24 af NFL's tidsskrift LexicoNordica

23. LexicoNordica-symposium afholdtes 14.-16. januar 2016 på Schæffergården i København. Temaet var: Nordiske ordbøger og pædagogik. Se programmet her. Foredragene er publiceret i bind 23 af NFL's tidsskrift LexicoNordica. Symposiet og den efterfølgende publicering af LexicoNordica er støttet af Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid. 

Generelt om NFL-symposierne


Arrangørerne af symposierne modtager altid gerne forslag om foredragsholdere til det kommende symposium. Kontakt det medlem af LexicoNordicas redaktionskomite der repræsenterer dit land (i god tid inden symposiet). En vis udvælgelse kan blive nød- vendig da antallet af foredrag er begrænset til ca. 10, og der tilstræbes en nogenlunde jævn fordeling mellem de nordiske lande.


Det er også muligt for et begrænset antal interesserede at deltage i symposierne uden foredrag. Betaling for rejse og ophold sker da for egen regning, mens inviterede deltagere i almindelighed får dækket omkostninger til opholdet og en del af rejseudgifterne.


Bidragene fra symposierne publiceres i tidsskriftet LexicoNordica, og man kan derfor få et indblik i de behandlede emner ved at læse i de udgivne bind som er frit til- gængelige her (bortset fra de seneste to bind).