Aktuellt

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

 Vill du bli medlem i NFL

och få det senaste numret av LexicoNordica hem i brevlådan?

Missade du plenarföredragen under den 15:e konferensen om lexikografi i Norden?


16:e konferensen om lexikografi i Norden 

flyttas fram
- Nytt datum april 2022
LexicoNordica nr 26

Nordiske ordbøker med to eller flere språk


Finns nu tillgänglig i digital form

LexicoNordica nr 28


Symposiet 2021 ställs in till följd av covid-19.Tidskriften planeras dock att ges ut som vanligt. Temat är: nordiska ordböcker och normer.


Vill du skriva ett bidrag?