Aktuellt

 Vill du bli medlem i NFL

och få det senaste numret av LexicoNordica hem i brevlådan?

Missade du plenarföredragen under den 15:e konferensen om lexikografi i Norden?


16:e konferensen om lexikografi i Norden
 Lund, 27-29 april 2022
Nytt styre i NFL

På generalforsamlingen  6. mai 2021 ble det bl.a. valgt nytt styre i NFL
LexicoNordica nr 28


 Temat för tidskriften är: nordiska ordböcker och normer.


Vill du skriva ett bidrag?