Aktuellt

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

NSL nr 14

Rapporten från den 14:e konferensen om lexikografi i Norden finns nu tillgänglig i digital form

Missade du plenarföredragen under den 15:e konferensen om lexikografi i Norden?

27 LexicoNordica-symposiet


har temat: kontroversiella ord i nordiska ordböckeoch hålls i februari 2020. 


LexicoNordica nr 25


med temat:

Fackspråk i nordiska ordböcker


finns nu tillgänglig

i digital form 


16:e konferensen om lexikografi i Norden


Lund 2021