Aktuellt

 Vill du bli medlem i NFL

och få det senaste numret av LexicoNordica hem i brevlådan?

Missade du plenarföredragen under den 15:e konferensen om lexikografi i Norden?


Nytt styre i NFLPå generalforsamlingen  6. mai 2021 ble det bl.a. valgt nytt styre i NFL

16:e konferensen om lexikografi i Norden 

                  - Lund 27-29 april 2022


Nu har anmälan av abstract öppnatLexicoNordica nr 28


 Temat för tidskriften är: nordiska ordböcker och normer.


Vill du skriva ett bidrag?