Aktuellt

 Vill du bli medlem i NFL

och få det senaste numret av LexicoNordica hem i brevlådan?

Den 17:e konferensen om lexikografi i Norden

hölls i Bergen 24-26 maj 2023

LexicoNordica nr 30:

Översättning och lexikografi

 i Norden

Finns nu tillgänglig i digital form

Call for papers


Nordiske ordbøger –

opdatering,
udvikling og

tilgængeliggørelse


Symposium i Oslo

23-25 januari

2025
Den 18:e

konferensen om lexikografi i Norden?

- Odense 

21-23 maj 2025
unsplash