Aktuellt

 Vill du bli medlem i NFL

och få det senaste numret av LexicoNordica hem i brevlådan?

Missade du plenarföredragen under den 15:e konferensen om lexikografi i Norden?


16:e konferensen om lexikografi i Norden 

 
 Lund, 27-29 april 2022
NFL:s medlemmar kallas härmed till

Generalförsamling


torsdagen den 6 maj kl. 13.00 (GMT+1)

på zoom

LexicoNordica nr 28


 Temat för tidskriften är: nordiska ordböcker och normer.


Vill du skriva ett bidrag?