Aktuellt

 Vill du bli medlem i NFL

och få det senaste numret av LexicoNordica hem i brevlådan?

LexicoNordica nr 27

finns fritt tillgänglig i digital form


LexicoNordica 30

26-28 januari 2023 


"Översättning och lexikografi i Norden"


 Nu är program och   abstract ute! 
17:e konferensen om lexikografi i Norden 

                 


 Bergen 24-26 maj 2023

Praktisk info om konferensvolymen

till NFL-konferensen i Lund