Aktuellt

 Vill du bli medlem i NFL

och få det senaste numret av LexicoNordica hem i brevlådan?

Den 17:e konferensen om lexikografi i Norden

hölls i Bergen 24-26 maj 2023

LexicoNordica nr 30:

Översättning och lexikografi

 i Norden

Finns nu tillgänglig i digital form

LexicoNordica 31

15-17 feb. 2024
Program och abstracts finns nu att läsaunsplash