Aktuellt

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

LexicoNordica nr 25

Fackspråk i nordiska ordböcker

finns nu tillgänglig i digital form

Missade du plenarföredragen under den 15:e konferensen om lexikografi i Norden?


16:e konferensen om lexikografi i Norden 

flyttas fram
- Nytt datum april 2022
Vill du ha årets nr av LexicoNordica?


Då är det

Hög tid att betala medlemsavgiften

28 LexicoNordica-symposiet 


NFL öppnar nu för förslag till föredrag vid symposiet i februari 2021. Temat är:

Nordisk lexikografi - nu och i framtiden