Aktuellt

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

LexicoNordica nr 25

Fackspråk i nordiska ordböcker

finns nu tillgänglig i digital form

Missade du plenarföredragen under den 15:e konferensen om lexikografi i Norden?


16:e konferensen om lexikografi i Norden


Lund 2021
Nytt sätt att betala medlemsavgiften!


Betala här på hemsidan

28 LexicoNordica-symposiet 


NFL öppnar nu för förslag till föredrag vid symposiet i februari 2021. Temat är:

Nordisk lexikografi - nu och i framtiden