Konferens Lund 2022

Den 16:e konferensen om lexikografi i Norden


Lund 2729 april 2022Inbjudan


Välkommen till den 16:e konferensen om lexikografi i Norden som är ett samarrangemang mellan Nordiska föreningen för lexikografi och Svenska Akademiens ordboksredaktioner i Göteborg och Lund.


Konferensen äger rum i Lund, Sverige, 2729 april 2022.


Temat är: lexikografiska utmaningar.


Kvällen före konferensen, tisdag 26 april, anordnas en mottagning vid SAOB-redaktionen i Lund. 


Anmäl ditt deltagande


Vill du delta i konferensen? Anmälan av deltagande är nu öppen. Läs mer här.


Skicka in abstract - förlängd tidsfrist


Vill du hålla ett föredrag eller en posterpresentation under konferensen? Anmälan av abstract är nu öppen. Tidsfristen har förlängts. Nytt sista datum är 1 december 2021.

Läs mer här.