Anmälan

Anmälan till konferensen är nu stängd


I konferensavgiften ingår luncher 27-29 april, konferensmiddagen torsdagen 28 april, mottagning med dryck och lättare förtäring tisdagen 26 april på Svenska Akademiens ordboksredaktion och övrigt socialt program. Betalningskategorierna för avgiften är de följande:


  • Ordinarie konferensavgift: 2900 SEK
  • Reducerad konferensavgift för medlemmar i NFL: 2200 SEK 
  • Studerande: 1500 SEK


Om du ännu inte har betalat medlemsavgift till NFL kan du göra det här.