Symposier

Symposier


Siden 1994 har NFL afholdt årlige symposier med et udvalgt leksikografisk tema. Redigerede bidrag fra symposiet udgives i foreningens tidsskrift LexicoNordica.

 

LexicoNordica-symposium 30: Oversættelse og leksikografi i Norden


26-28 januari 2023


Nu är programmet ute. Du kan läsa det här. Abstract kan laddas ner här.


Om temaet:


Netop i en nordisk sammenhæng er ordbøger og oversættelsesværktøjer mere aktuelle end nogensinde. Dels er den umiddelbare nabosprogsforståelse baseret på dansk, norsk og svensk under pres, dels findes der sprog fra andre sprogfamilier end den nordiske, ligesom minoritetssprog får større opmærksomhed. I hvor høj grad foregår nordisk sprog- og kulturforståelse via kommunikation direkte mellem de forskellige (nordiske) sprog, fx med hjælp fra gode leksikografiske hjælpemidler? I hvor høj grad foregår fælles kommunikation via et tredje sprog, nemlig engelsk?


Det 30. LexicoNordica-symposium ska belyse tilgange til og anvendelse(r) af leksikografiske hjælpemidler ved oversættelse af forskellig type og i forskellige sammenhænge, samt behovet for nye typer af oversættelsesværktøjer. Foredragene forventes at omhandle følgende deleremner:


-Nordiske leksikografiske projekter og værktøjer: Hvilke værktøjer findes? Hvordan bruges de og af hvem? Hvilke udviklingsmål har man? Hvordan er projekterne finansieret? Hvordan er de prioriteret i en kulturpolitisk sammenhæng i de forskellige nordiske lande?


-Praksis og forskellige brugergrupper: Hvordan og i hvor høj grad bruges oversættelsesværktøjer aktuelt i forskellige domæner i de nordiske lande? De klassiske domæner for leksikografi og oversættelse er uddannelsessystemet, skønlitteratur, markedsføring og reklame. Men hvordan ser det ud i fx erhvervslivet og i fagsproglige miljøer?


-Behov og udvikling: Hvilke behov har forskellige brugere hvis leksikografiske værktøjer mellem sprogene i de nordiske lande skal kunne konkurrere med engelsk som fælles kommunikationssprog? Hvilken retning skal udviklingen af leksikografiske værktøjer bevæge sig i? Hvad kan man gøre for at fremme brugen? Hvad betyder udviklingen af Google Translate og andre sprogteknologiske værktøjer for den tosproglige leksikografi?


Symposiet vil finde sted på Voksenåsen i Oslo 26-28 januari 2023. Foredragene udgives senere i 2023 som fagfællebedømte artikler på dansk, norsk eller svensk i Nordisk Forening for Leksikografis tidsskrift LexicoNordica. Afleveringsfrist for manus: 1. april 2023. LexicoNordica bringer også ikke-tematiske bidrag og anmeldelser.


Tidligere afholdte symposier


29. LexicoNordica-symposiet arrangerades som en hybridkonferens den 10-12 februari 2022 på Höllviksnäs kursgård i Skåne, Sverige. Temat var: Nordisk lexikografi - nu och i framtiden. Programmet finns att läsa här. Fackgranskade skriftliga versioner av föredragen publiceras senare under året i tidskriften LexicoNordica. Symposiet och tidskriften stöttas av Nordplus Nordiske Sprog

28. LexicoNordica-symposiet ställdes in till följd av corona-pandemin. Tidskriften gavs dock ut som vanligt. Nr 28 av LexicoNordica hade temat nordiska ordböcker och normer och publicerades under vintern 2021.

27. LexicoNordica-symposiet ägde rum 20-22 februari 2020 på Lysebu i Oslo. Temat var: kontroversiella ord i nordiska ordböcker. Programmet kan du läsa här. Skrivna versioner av föredragen publicerades (efter fackgranskning) i nr 27 av tidskriften LexicoNordica. Symposiet och efterföljande publicering av tidskriften stöttades av Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid.

26. LexicoNordica-symposiet hölls den 10-12 januari 2019 på Lysebu i Oslo. Temat var: nordiska ordböcker med två eller flera språk. Skrivna versioner av föredragen publicerades i nummer 26 av tidskriften LexicoNordica. Läs programmet här.

25. LexicoNordica-symposium: Fackspråk i nordiska ordböcker. Symposiet blev afholdt på Schæffergården (uden for København) 11.-13. januar 2018. Læs programmet her. Skrivna versioner av föredragen publicerades i nummer 25 av tidskriften LexicoNordica. Symposiet og den efterfølgende publicering af LexicoNordica er støttet af Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid.

24. LexicoNordica-symposium afholdtes 26.-28. januar 2017 på Schæffergården i København. Temaet var: Navne i nordiske ordbøger. Se programmet her. Foredragene er publiceret i bind 24 af NFL's tidsskrift LexicoNordica

23. LexicoNordica-symposium afholdtes 14.-16. januar 2016 på Schæffergården i København. Temaet var: Nordiske ordbøger og pædagogik. Se programmet her. Foredragene er publiceret i bind 23 af NFL's tidsskrift LexicoNordica. Symposiet og den efterfølgende publicering af LexicoNordica er støttet af Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid.

 

Generelt om NFL-symposierne


Arrangørerne af symposierne modtager altid gerne forslag om foredragsholdere til det kommende symposium. Kontakt det medlem af LexicoNordicas redaktions-komite der repræsenterer dit land (i god tid inden symposiet). En vis udvælgelse kan blive nød- vendig da antallet af foredrag er begrænset til ca. 10, og der tilstræbes en nogenlunde jævn fordeling mellem de nordiske lande.


Det er også muligt for et begrænset antal interesserede at deltage i symposierne uden foredrag. Betaling for rejse og ophold sker da for egen regning, mens inviterede deltagere i almindelighed får dækket omkostninger til opholdet og en del af rejseudgifterne.


Bidragene fra symposierne publiceres i tidsskriftet LexicoNordica, og man kan derfor få et indblik i de behandlede emner ved at læse i de udgivne bind som er frit til- gængelige her (bortset fra de seneste to bind).