Symposier

Symposier


Siden 1994 har NFL afholdt årlige symposier med et udvalgt leksikografisk tema. Redigerede bidrag fra symposiet udgives i foreningens tidsskrift LexicoNordica.

 

LexicoNordica-symposium 2024: Hvilket datamateriale bygger nordiske ordbøger på? Skævheder, udfordringer og løsninger


15-17 feb. 2024


Abstract och program ute nu!


Leksikografiske resurser spiller en central rolle for nordisk sprogforståelse både mellem talere af de forskellige sprog og for gensidig forståelse mellem forskellige etniske og sociale grupper. De tilgrundliggende tekstkorpusser kan imidlertid være skævt sammensatte, med for ringe repræsentation af fx talesprog, unges sprog og minoriteters sprog. Der er dermed risiko for at resurserne ikke i tilstrækkelig grad inkluderer og tilgodeser den sprogbrug, og dermed de opfattelser og værdier, som fx kendetegner forskellige mindretal.


Tekstkorpusser indsamles i stigende grad også automatisk af maskiner. Det giver risiko for en for stor repræsentation af maskinoversat, dvs. uoriginal tekst i tekstkorpusser, med risiko for fejl i de leksikografiske resurser.


Med henblik på at sikre kvaliteten af de nordiske leksikografiske resurser afholdes derfor et symposium arrangeret af Nordisk Forening for Leksikografi med bred deltagelse fra de nordiske lande af eksperter og andre aktører. Resultaterne videreformidles derefter til fagfæller i hele Norden i tidsskriftet LexicoNordica nr. 31 samt gøres offentligt og bredt tilgængeligt på tidsskrift.dk.


Nordisk Forening for Leksikografi indkalder forslag til foredrag ved det 31. LexicoNordica-symposium, der kan belyse hvordan der arbejdes med at kvalitetssikre det datamateriale som ligger til grund for nordiske ordbøger. Vi er interesserede i foredrag inden for følgende delemner:


  • Komplettering af det eksisterende datamateriale som ligger til grund for nordiske ordbøger: Hvordan sikres det at materialet er så afbalanceret og repræsentativt som muligt, sprogligt og kulturelt?
  • Håndtering af megakorpussernes automatisk indsamlede nettekster: Hvordan sikrer man sig imod maskingenereret sprog og indflydelsen fra chatbots o.l.
  • Indsamling af materiale som er repræsentativt for minoriteters sprog, talesprog, ungdomssprog, m.fl. Eksempler på datamateriale og evt. alternative måder at indsamle materiale på?
  • Eksempler på anvendergenererede resurser som kilder: muligheder og udfordringer?Symposiet vil finde sted over tre dage (internat), 15-17 feb. 2024 på Voksenåsen i Oslo. Foredragene udgives senere i 2024 som fagfællebedømte artikler på dansk, norsk, svensk eller evt. engelsk i Nordisk Forening for Leksikografis tidsskrift LexicoNordica. Afleveringsfrist for manus: 1. april. LexicoNordica bringer også ikke-tematiske bidrag og anmeldelser. 2024 års LexicoNordica-symposium och utgivningen av tidskriften LexicoNordica nr 31 stöttas av Nordplus Nordens språk.


Tidligere afholdte symposier


30. LexicoNordica-symposiet hölls på Voksenåsen i Oslo, den 26-28 januari 2023. Temat för symposiet var Oversættelse og leksikografi i Norden. Här kan du ladda ner program och abstract. Symposiet kunde genomföras tacke vare stöd från Nordplus Nordiske Sprog. Fackgranskade skriftliga versioner av föredragen kommer att publiceras i tidskriften LexicoNordica

29. LexicoNordica-symposiet arrangerades som en hybridkonferens den 10-12 februari 2022 på Höllviksnäs kursgård i Skåne, Sverige. Temat var: Nordisk lexikografi - nu och i framtiden. Programmet finns att läsa här. Skriftliga versioner av föredragen publicerades i nr 29 av tidskriften LexicoNordica. Symposiet och tidskriften stöttades av Nordplus Nordiske Sprog

28. LexicoNordica-symposiet ställdes in till följd av corona-pandemin. Tidskriften gavs dock ut som vanligt. Nr 28 av LexicoNordica hade temat nordiska ordböcker och normer och publicerades under vintern 2021.

27. LexicoNordica-symposiet ägde rum 20-22 februari 2020 på Lysebu i Oslo. Temat var: kontroversiella ord i nordiska ordböcker. Programmet kan du läsa här. Skrivna versioner av föredragen publicerades (efter fackgranskning) i nr 27 av tidskriften LexicoNordica. Symposiet och efterföljande publicering av tidskriften stöttades av Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid.

26. LexicoNordica-symposiet hölls den 10-12 januari 2019 på Lysebu i Oslo. Temat var: nordiska ordböcker med två eller flera språk. Skrivna versioner av föredragen publicerades i nummer 26 av tidskriften LexicoNordica. Läs programmet här.

25. LexicoNordica-symposium: Fackspråk i nordiska ordböcker. Symposiet blev afholdt på Schæffergården (uden for København) 11.-13. januar 2018. Læs programmet her. Skrivna versioner av föredragen publicerades i nummer 25 av tidskriften LexicoNordica. Symposiet og den efterfølgende publicering af LexicoNordica er støttet af Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid.

24. LexicoNordica-symposium afholdtes 26.-28. januar 2017 på Schæffergården i København. Temaet var: Navne i nordiske ordbøger. Se programmet her. Foredragene er publiceret i bind 24 af NFL's tidsskrift LexicoNordica

23. LexicoNordica-symposium afholdtes 14.-16. januar 2016 på Schæffergården i København. Temaet var: Nordiske ordbøger og pædagogik. Se programmet her. Foredragene er publiceret i bind 23 af NFL's tidsskrift LexicoNordica. Symposiet og den efterfølgende publicering af LexicoNordica er støttet af Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid.

 

Generelt om NFL-symposierne


Arrangørerne af symposierne modtager altid gerne forslag om foredragsholdere til det kommende symposium. Kontakt det medlem af LexicoNordicas redaktions-komite der repræsenterer dit land (i god tid inden symposiet). En vis udvælgelse kan blive nød- vendig da antallet af foredrag er begrænset til ca. 10, og der tilstræbes en nogenlunde jævn fordeling mellem de nordiske lande.


Det er også muligt for et begrænset antal interesserede at deltage i symposierne uden foredrag. Betaling for rejse og ophold sker da for egen regning, mens inviterede deltagere i almindelighed får dækket omkostninger til opholdet og en del af rejseudgifterne.


Bidragene fra symposierne publiceres i tidsskriftet LexicoNordica, og man kan derfor få et indblik i de behandlede emner ved at læse i de udgivne bind som er frit til- gængelige her (bortset fra de seneste to bind).