Konferensvolymen

Praktisk information om konferensvolymenInbjudan


Bästa föredragshållare/posterpresentatör,


Härmed inbjuds du som deltagit med sektionsföredrag eller poster vid Den 16:e konferensen om lexikografi i Norden att bidra till konferensvolymen.  

  

Om volymen 

Konferensvolymen utkommer i tryckt format och skickas i första hand till dem som anmält intresse i konferensanmälan. Den kommer även att publiceras i fulltext (PDF) på webben. OBS! I och med att bidraget skickas in till konferensvolymen godkänner författarna publicering på webben.

 

Konferensvolymen kommer att ingå i två skriftserier, dels i Nordiska studier i lexikografi, dels i Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning (MASO) (båda på nivå 1 i den s.k. norska listan, dvs. Register over vitenskapelige publiseringskanaler). 

 

Alla bidrag kommer att bedömas av två anonyma granskare.

 

Eftersom antalet presentationer överstiger antalet artiklar som ryms i en tryckt konferensvolym räknar vi med att göra ett urval bland de bidrag som skickas in. Vid bedömningen beaktas bidragets vetenskapliga kvalitet. Företräde ges till artiklar med tydlig lexikografisk relevans, som presenterar forskningsresultat (framför planerad forskning) och som rör forskning som inte tidigare publicerats.

 

Tidsplan 

Sista dagen för insändande av bidrag är 15 september 2022. En mer detaljerad tidplan kommer allteftersom att publiceras här på konferensens webbplats.

 

Anvisningar  

Bidrag som gäller sektionsföredrag och postrar får inklusive bilagor och litteraturlista omfatta högst 25 000 tecken (med blanksteg), vilket motsvarar ungefär 10 sidor text.  

 

Manusen ska vara minimalt formaterade och följa de riktlinjer som presenteras här i anvisningarna

  

Leverera manuskriptet som textfil, t.ex. doc, docx, odt eller rtf, och bifoga även en pdf-version av manuskriptet till nfl2022@saob.se 

 

Både mejl och insänd fil ska namnges enligt följande: efternamn_förnamn_NFL2022.

 

Eventuella frågor om volymen m.m. skickas till nfl2022@saob.se 

 

Om du redan nu vet att du INTE är intresserad av att skriva i konferensvolymen får du gärna meddela detta via mejl så snart som möjligt. 

  

Välkommen med ditt bidrag! 

  

Louise Holmer, Greta Horn, Hans Landqvist, Pär Nilsson, Eva Nordgren & Emma Sköldberg

(redaktionskommitté)


Länk till de redaktionella anvisningarna hittar du här