Utskick

Utskick 2 – oktober 2020Bästa kollegor!


På grund av rådande omständigheter till följd av situationen kring covid-19, har arrangörskommittén i samråd med styrelsen för NFL beslutat att flytta den 16:e konferensen om lexikografi i Norden från maj 2021 till april 2022. Förutom datumen beräknas konferensen kunna genomföras enligt tidigare planering, dvs. plenarföreläsare, tema, plats m.m. kvarstår. Nytt datum för konferensen blir 27–29 april 2022. Vi är ledsna för de olägenheter denna flytt eventuellt orsakar er, men tror att det är den bästa lösningen för att kunna genomföra konferensen.


Konferensens tre plenarföreläsare är Dirk Geeraerts (KU Leuven), Lisa Holm (Lunds universitet), samt Caroline Müller-Spitzer (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim). Konferensen hålls vid Lunds universitet och är ett samarrangemang mellan Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund och Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Kvällen före konferensen, dvs. tisdag 26 april, anordnas en mottagning vid SAOB-redaktionen i Lund. Konferensmiddagen på torsdag kväll hålls i centrala Lund. Konferensen avslutas tidigt på eftermiddagen fredag 29 april.

 

Vi ber härmed alla intresserade forskare och lexikografer att notera ovanstående datum, och sprid gärna informationen till andra som kan vara intresserade. Observera också att den som inte är uppsatt på sändlistan men vill bli det kan skicka ett mejl om detta till konferenskommittén. Meddela också om du önskar bli borttagen från mejllistan.

 

Välkomna till Lund år 2022!


Å arrangörskommitténs vägnar,

Pär Nilsson, SAOB-redaktionen

 

Mer information finns på konferensens hemsida:

https://www.nordisk-leksikografi.com/konferenser/konferens-lund-2022/


Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta oss via konferensens e-postadress: nfl2022@saob.se

Utskick 1 - maj 2020 hittar du här

SAOB-redaktionens hus

Palaestra et Odeum, Lunds universitet


  • April 2021 – (nytt) utskick 1
  • September 2021 – utskick 2, anmälan av abstract öppnar
  • November 2021 – anmälan av abstract stänger
  • December 2021/januari 2022 – besked om antaget föredrag/antagen poster
  • Februari 2022 – utskick 3, sista datum för anmälan och betalning av konferensavgift
  • 26 april 2022 – mottagning på Svenska Akademiens ordboksredaktion
  • 27–29 april 2022 – den 16:e konferensen om lexikografi i Norden
  • Augusti/september 2022 – sista datum för inlämning av skriftligt bidrag till konferensvolymen
< TillbakaOBS. Nytt! Viktiga datum