Utskick

Utskick 1 – april 2021Bästa kollegor!

 

Den 27–29 april 2022 hålls den 16:e konferensen om lexikografi i Norden. Temat för konferensen är lexikografiska utmaningar. Vi välkomnar sektionsföredrag och postrar i anslutning till temat, men även andra ämnen som rör lexikografi i teori och praktik är välkomna. Efter konferensen kommer alla att erbjudas att skicka in ett skriftligt bidrag som efter en granskningsprocess kan publiceras i Nordiska studier i lexikografi i samarbete med Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning.

 

Konferensens tre plenarföreläsare är Dirk Geeraerts (KU Leuven), Lisa Holm (Lunds universitet), samt Caroline Müller-Spitzer (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim).

 

Konferensen hålls vid Lunds universitet i centrala Lund, och är ett samarrangemang mellan Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund och Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

 

Kvällen före konferensen, dvs. tisdag 26 april, anordnas en mottagning vid SAOB-redaktionen i Lund. Mer information om detta evenemang kommer i nästa utskick. Konferensmiddagen äger rum torsdag kväll i centrala Lund. Konferensen avslutas tidigt på eftermiddagen fredag 29 april. Vi har inte förbokat några konferenshotell, men det finns ett stort urval av övernattningsmöjligheter i olika prisklasser i centrum av Lund. Boka gärna boende i god tid eftersom efterfrågan på logi i Lund är stor.

 

Vi ber härmed alla intresserade forskare och lexikografer att notera ovanstående datum, och sprid gärna informationen till andra som kan vara intresserade. Observera också att den som inte är uppsatt på sändlistan men vill bli det, kan skicka ett mejl om detta till konferenskommittén.

 

Välkomna till Lund 2022!

 

Å arrangörskommitténs vägnar,

Pär Nilsson, SAOB-redaktionen

 

Mer information finns på konferensens hemsida:

https://www.nordisk-leksikografi.com/konferenser/konferens-lund-2022/

 

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta oss via konferensens mejladress: NFL2022@saob.se


SAOB-redaktionens hus

Palaestra et Odeum, Lunds universitet


  • September 2021 – utskick 2, anmälan av abstract öppnar
  • November 2021 – anmälan av abstract stänger
  • December 2021/januari 2022 – besked om antaget föredrag/antagen poster
  • Februari 2022 – utskick 3, anmälan och betalning av konferensavgift
  • 26 april 2022 – mottagning på SAOB-redaktionen
  • 27–29 april 2022 – den 16:e konferensen om lexikografi i Norden
  • Augusti/september 2022 – inlämning av bidrag till konferensvolymen
                                                                 < Tillbaka


OBS! Viktiga datum